کابینت مدرن

کابینت مدرن چیست ؟ (2)
اردیبهشت, 1397 بدون نظر مقالات
بعضی سوال دارند که کابینت مدرن چیست و چه فرقی با کابینت کلاسیک دارد. ما سعی کردیم این تفاوت را خیلی ساده در ویدئو زیر بیان کنیم. این کابینت چه ویژگی هایی دارد؟ برای چه کسانی مناسب است؟ اگر ویدئو قبلی را ندیده اید اینجا کلیک کنید. تهیه و ...
ادامه مطلب
کابینت مدرن چیست ؟
اردیبهشت, 1397 بدون نظر مقالات
بعضی سوال دارند که کابینت مدرن چیست و چه فرقی با کابینت کلاسیک دارد. ما سعی کردیم این تفاوت را خیلی ساده در ویدئو زیر بیان کنیم. این کابینت چه ویژگی هایی دارد؟ برای چه کسانی مناسب است؟ برای دیدن تنوع این نوع کابینت اینجا کلیک کنید. تهیه و ...
ادامه مطلب