۱.بیانه مبلغ ۶۰ درصد مبلغ سفارش می باشد. هزینه حمل به عهده مشتری می باشد سفارش دهنده متعهد شده مانده فاکتور را ۷ روز قبل از تاریخ تحویل به سفارش گیرنده پرداخت و تسویه نماید.

۲.در موارد پیشبینی نشده و یا فورس ماژور و حوادث  غیر مترقبه تاریخ تحویل قابل تمدید میباشد.

۳.نظر به اینکه سفارشات از نظر رنگ و اندازه و فرم و سایز و مشخصات طبق دستور سفارش دهنده کاملا اختصاصی انجام میگیرد لذا در صورت انصراف سفارش دهنده ملزم به پرداخت خسارت وارده به سفارش گیرنده خواهد بود.

۴.اگر موقع تحویل این قرارداد محل نصب کابینت آماده نباشد سفارش دهنده موظف است فاکتور خود را تسویه نماید و کالای خود را از کارخانه به محل کار برده تا پس از آماده شدن محل کار نصاب اعزام گردد.

۵.کلیه لوازم اضافی از قبیل درب های نما،هود،سینک،گاز،انواع سبد های ریلی،کشو ها و لولا های آرام بند،قرنیز و غیره جداگانه محاسبه میشود و هزینه نصب دارد.

۶.چنانچه ۱۵ روز پس از انقضای تاریخ تحویل قید شده سفارش دهنده جهت تسویه حساب کامل و تحویل کالا مراجعه ننماید این قرارداد لغو و هیچ گونه حقی نسبت به پیش پرداخت نخواهد داشت و سفارش گیرنده میتواند تمام خسارات وارده را از سفارش دهنده وصول نماید.